Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Heti hirdetés és miserend

2020. szeptember 20. - Évközi 25. vasárnap

1./ Köszönet azok jelenlétéért, akik részt tudtak venni a Tamariska dombnál végzett keresztúton. 

A három Csepeli Katolikus Plébánia hozzájárulásaként 600.000.-

forintot juttattam el a hét folyamán az Önkormányzatnak a megrongált kálvária felújítási munkálataihoz.

2./ Ugyancsak köszönet az elmúlt vasárnap tartott templomi gyűjtés adományaiért a Szentföld zarándokhelyei javára, melynek összege 140.000.- forint volt

3./ A Királyerdei Szűz Mária szeplőtelen Szíve plébánia a mai vasárnap emlékezik alapításának 80 éves évfordulójára.

4./ Megkezdődött iskoláinkban a Hit- és erkölcstan az órarend szerinti beosztásban.

Az óvodákban is felmérik a fakultatív hittanra jelentkezőket, ahol remélhetően októberben megkezdődhetnek a hittanórák, a vírushelyzettől függően.

Itt a templomban csütörtöki napokon az esti szentmisét követően ½ 7 órától ifjúsági katekézist tartunk. Az elmúlt csütörtökön is jöttek már néhányan, de továbbra is lehet csatlakozni!

Örömmel fogadtuk házaspárok érdeklődését is. A megszervezéshez kérjük jelentkezésüket név, telefon vagy e-mail cím megadásával a sekrestyében.

5./ Katona István ny. egri segédpüspök atya gondozásában újra megjelent Szent Faustyna nővér életet és lelkiségét bemutató könyv, melynek szerzője hitoktatónk Simonné Hollósi Daniella.

krakko2016--236-.jpg

E könyv megtalálható és megvásárolható az újságos asztalnál.

Jeruzsálemi Szent Cirill a kézbe áldozásról (IV. sz.):

"Amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem egyik tenyered legyen a másik tenyered trónja, így fogadd az eljövendő Királyt, és tenyered hajlatába fogadd Krisztus testét, rámondva az áment. Elővigyázattal szenteld meg a szent test hozzáérintésével szemeidet, ügyelj rá, nehogy valamennyi is elmorzsolódjon belőle. Mert ha valamennyit is elmorzsálsz belőle, az olyan, mintha saját tested egy tagja menne veszendőbe. Mondd meg nekem: ha valaki aranyport adna neked, nem tartanád-e igen óvatosan, nehogy valami is elvesszen belőle, és megkárosodj? Hát akkor nem fogsz-e még sokkal jobban vigyázni, hogy még egy szemernyi se essen el belőle, ami aranynál és drágaköveknél is értékesebb?"

Újabb járványügyi intézkedések
A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki:

A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a hívők figyelmét.

A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében kérjük a templom, plébánia fertőtlenítő szerrel történő fokozott, rendszeres, azaz minden közösségi alkalom, szentmise utáni takarítását, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre (például padok, kilincsek, kapcsolók).

1. Templomok

 • Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőzzék;
 • az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is kézbe történjen;
 • kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítsék kezüket;
 • gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között;
 • lehetőleg jól szellőző helységben vagy szabadtéren gyóntassunk;
 • továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
 • a templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt;
 • kérjük meg a híveket, hogy lehetőleg használjanak maszkot és tartsanak egymástól 1,5–2 méter távolságot;
 • továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen.

2. Egyházi intézmények és plébániák

 • Kérjük, mindenben kövessék az illetékes hatóságok előírásait;
 • zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint;
 • kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő kézmosó és fertőtlenítő szerrel;
 • kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben;
 • az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által megjelölt óvatossági szabályokat.

3. Betegellátás

 • Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában résztvevők az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi hatóságok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be;
 • a házi betegellátásban – amennyiben nem COVID 19-ben szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig fertőtlenítsék kezüket;
 • a COVID 19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint;
 • célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőztetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Budapest, 2020. szeptember 4.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

CSEPEL BELVÁROS - KISBOLDOGASSZONY TEMPLOM MISERENDJE

2020. SZEPTEMBER 20-27.

Vasárnap – szeptember 20. – ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

½ 8: + Lajos

½ 10: Élő és elhunyt családtagok

½ 12: + Tamás és élő családtagok

este 6: + Ágoston atya, + szülők és + testvér

Hétfő – szeptember 21. – Szent Máté apostol

7:

Kedd – szeptember 22.

7:      

Szerda – szeptember 23. – Szent Pio atya

7: Egyházközségért

Csütörtök – szeptember 24. –  Szent Gellért püspök

este 6:

Péntek – szeptember 25.

este 6: Hálaadás családért

Szombat – szeptember 26.

este 6: + Hedvig (tem. 09.24.)

Vasárnap – szeptember 27. – ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

½ 8: Hálaadás

½ 10: + Vilmos

½ 12: + Szülők

este 6:

Szentmisék felajánlása kérhető a sekrestyében.

A templom közepén elhelyezett persely adományaiból az

egyházközség élő és elhunyt tagjaiért szentmiséket

ajánlunk fel.

bloch-sermononthemount.jpg

Istenünk! Te minden embert meghívsz szolgálatodra és megígéred nekünk az örök üdvösséget. Segíts, hogy egész életünkben neked szolgáljunk, a te nevednek szerezzünk dicsőséget. Szolgálatunkat szabadon vállaljuk és irántad való szeretetből végezzük az üdvösség reményében. Légy hozzánk igazságos és irgalmas! Segíts minket, hogy végső célunkat, az örök életet mindig szem előtt tartsuk és szüntelenül törekedjünk feléd! Tartsd távol tőlünk az irigységet, hogy örülni tudjunk annak, ha mások is az üdvösségre jutnak!