Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hitoktatás

Tisztelt Szülők!

A Magyar Katolikus Egyház több mint 1000 éve végez Magyarország területén hitoktatást. A hitoktatás formái, lehetőségei jelentős változáson mentek át az idők során.

A legutóbbi jelentős változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény hozta, mely a 2013/2014. tanévtől az állami fenntartású iskolákban új tantárgyként felmenő rendszerben bevezette az erkölcstan/hit-és erkölcstan tantárgyat. A törvény szerint lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatáson vehessen részt. A hit-és erkölcstan oktatás iskolában folyik és a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.

            A hitoktatásra való jelentkezést az egyházi jogi személy az iskolával közösen bonyolítja le. A hitoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata.

A hitoktatásra történő jelentkezés módját a nevelési intézmények működéséről és  a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. Miután az egyházi jogi személy tájékoztatást adott a hitoktatásról, az iskola március 16 - 31. között nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését, és ennek tényéről értesíti az egyházat.

Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy hit- és erkölcstan oktatást vagy erkölcstan oktatást kér gyermeke számára. A hit-és erkölcstan választása esetén arról is dönt, hogy az iskola gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja. Beiratkozáskor az egyházi jogi személy képviselője jelen lehet és a szülőknek tájékoztatást nyújthat a hitoktatással kapcsolatosan.

A hit- és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani. Az iskola tanév közben nem változtathatja meg a hit-és erkölcstan csoport beosztását. A hit- és erkölcstan minősítése (értékelése, osztályozása) az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik.

A hit- és erkölcstan választása minimum egy évre szól, az iskolának minden évben május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben erkölcstan vagy hit-és erkölcstan órán kíván-e részt venni. A szülők minden év május 20-ig módosíthatják a következő tanévre vonatkozóan szándékukat. Ez azt jelenti, hogy azok, akik az előző évben elmulasztották gyermekük hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezést, azok ezt a következő tanévben pótolhatják.

Az általános iskolai beiratkozás időpontjait az illetékes fenntartó határozza meg!                                                                                                                           

Szalma István

  EHF igazgató

Az óvodai hittanórák a 2020/21-es tanévben a járványhelyzettől függően fognak elindulni, esetleg akár online  formában is. Gyulainé Németh Éva vezeti az óvodás hittan foglalkozásokat, ő a következő kéréssel fordul a szülők felé:

Kedves Szülők!
 
Azért keresem meg Önöket, mert az előző tanévben, nagy örömünkre, beiratták gyermekeiket óvodai hittanra, viszont idén nem kaptunk jelentkezési lapot önöktől.
 
A 2020/21-es tanévben is indul óvodai hittan. Ebben a rendkívüli helyzetben személyesen nem jelenhetek meg az óvodákban, de digitális formában, játékos, mesés, zenés videókkal, nyomtatható színezőkkel mégis szeretném a gyermekek kis lelkét tovább vezetni Isten felé.
Majd pedig, amint a helyzet megengedi, személyesen is folytatnám e nemes feladatot.
 
Kérem, hogy amennyiben meggondolják magukat, és mégis jelentkeznek a hittanra, azt az óvodában is jelezzék és, ha lehet, nekem is, hogy ellenőrízni tudjam az e-mail címek helyességét is.
 
Amennyiben azért nem küldtek jelentkezési lapot, mert a gyermek már nem jár az óvodába, akkor tekintsék tárgytalannak a levelemet!
 
Köszönettel:
Gyulainé Németh Éva (Éva néni)
Római katolikus hitoktató

plakat_kicsi.jpg

2013. szeptember 1-től új helyzet állt elő a hazai oktatásban, először még csak az 1. és 5. osztályban a magyar gyerekeknek lehetősége nyílt, több évtized után ismét, órarendi kereteken belül hittant tanulni az iskolákban. A következő években felmenő rendszerben a többi évfolyamnak is lehetősége nyílik erre.

Sokan kérdezték, minek a hittan? Bevezetését nem is az egyházak, hanem a kormány (!) kezdeményezte, bár sem az intézmények, sem az egyházak nem voltak erre felkészülve. Több évtizedes hiányokat képtelenség pótolni, amit hitoktatóink, lelkipásztoraink elvetnek, azt majd valaki más aratja le évtizedek múlva. Az iskolai hittannak az az előnye, hogy jellemzően az is választja, aki más körülmények között (szakköri órára, templomi katekézisre) nem hordaná hittanra a gyermekét. Sok a kereszteletlen, vallási háttérrel nem rendelkező gyermek. Ez bizony nagyon sokszor meg is látszik, de ez nem akadály ahhoz, hogy valaki hittanra járjon. Hiszen ott  nem tanul rosszat a gyerek...

Minek a hittan? Úgyis az nevel, amit a családból hoz. És ma hány gyermeknek van normális családja? Tapasztalat szerint a hittanosoknak minimum a fele rendezetlen családból jön (elvált, vagy össze sem házasodott szülők, gyermekeiket egyedül nevelő anyák). A pedagógusok azt mondják, hogy először a fiatal szülőket kellene nevelni. Hitoktatóink ebben is próbálnak segítséget nyújtani. Megismertetni a gyerekekkel a teremtett világ és családi élet szépségét, a valódi értékeket, a Jézussal való barátság örömét. A hittanórákon a mindennapi tapasztalatokra építve ismertetjük meg a kicsikkel Istent játékos formában, színes feladatok segítségével.

Kedves katolikus szülők, keresztszülők és nagyszülők! Mit jelent a hitoktatás számunkra? Azt, hogy aki szentségi házasságot kötött, az ígéretet tett, hogy leendő gyermekeit "Krisztusnak és az Egyháznak tanítása szerint" fogja nevelni. Aki nem kötött szentségi házasságot, de gyermekét katolikusnak keresztelte, az is köteles beíratni katolikus hittanra! A kereszteletlen gyermeket is ajánlatos inkább hittanra íratni, mint erkölcstanra, mert a hittan mögött ott van a Kinyilatkoztatás, a Biblia, az Egyház hagyománya, a szentek élete. Melyik vallás hittanjára kell íratni a kereszteletlen gyermeket? Amiben a szülőket vagy nagyszülőket keresztelték.

Az egyházi iskolákban nem lesz erkölcstan. Ott heti két hittanórára járnak a gyerekek. Plébániánk területén két ilyen iskola van, az Egressy és az Apáczai (volt ADU).

A 2020/2021-es tanévtől négy főállású, egy részmunkaidős és egy óraadó katekéta, végez majd hitoktatói szolgálatot Kertész Péter plébános atya közvetlen irányításával, összesen 11 iskolában és 9 óvodában. 

p1470478.jpg

Péter atya és a hitoktatók

Életképek hittanórákról:

photo0228.jpg

photo0229.jpg

2014.-03-04--27-.jpg

p1300306.jpg

p1320962.jpg

p1320984.jpg

61.jpg

2015.-11-12--9-.jpg

2015.-11-12--63-.jpg

2015.-11-12--66-.jpg

p1480422.jpg

2016.03-04--18-.jpg

 Rövid ismertető a katolikus hit- és erkölcstanról:

Katolikus hit- és erkölcstan