Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szinódus 2021-2023

Október 9-én Ferenc pápa jelenlétében reflexiós összejövetel kezdődött a Vatikánban a következő püspöki szinódus témájáról: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés”. Október 10-én a Szentatya ünnepélyes misét mutatott be a 2023-as püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűléséhez vezető folyamat megnyitása alkalmából a Szent Péter-bazilikában.

A szinódus, a szünodosz eredendően közös (szün) úton levést (hodosz) jelent, és a kereszténység egészen ősi eljárásmódját alkotja. Válságok idején vagy megújulási igények esetén a keresztények kisebb-nagyobb gyakorisággal mindig is összegyűltek, hogy a helyzetüket felmérve közösen döntést hozzanak, noha a résztvevők eltérő szerepeket töltöttek be. Ferenc pápa mondta: "a szinódus egy valódi lelki megkülönböztetést végző út, amelyre nem azért vállalkozunk, hogy kedvező képet fessünk magunkról, hanem azért, hogy jobban együttműködjünk Isten történelemben végzett munkájával".

Merre akarja vezetni a Lélek az Egyházat? Ez a fő kérdése a következő két évnek, és a folyamat felelős vezetői még a látszatát is el akarják oszlatni annak, hogy előre tudnák a választ. Nyitott folyamat kezdődik, s bár természetesen vannak elképzelései a Vatikánnak, nem akarja előre meghatározni az események kimenetelét. Figyelmes meghallgatásra van szükség, nem szalagcímekre, azaz nem látványos és nagyszabású eseményekre, hanem arra, hogy az Egyház valamennyi tagja beszámolhasson róla, milyen tapasztalatai vannak szűkebb és tágabb közösségében, mit tart kívánatosnak és mit tart elhagyandónak, s milyen hívő benyomásai vannak az Egyházra vonatkozó isteni szándékokról.

A fő cél tehát Isten egész népének figyelmes meghallgatása és annak közös megvitatása, hogy miként lehet közösen teljesíteni Isten akaratát az új évezredben.

Ferenc pápa hangsúlyozza: "A szinódusnak három kulcsszava van: közösség, részvétel és küldetés. A közösség [kommunió] és a küldetés teológiai kifejezések, amelyek az egyház misztériumára vonatkoznak, és amelyeket érdemes felidézni. A II. vatikáni zsinat világossá tette, hogy a közösség az Egyház természetét fejezi ki, egyúttal azt is kijelentette, hogy az Egyház „azt a küldetést kapta, hogy hirdesse és a népek között terjessze Krisztusnak és Istennek az országát, és az Egyház ennek az országnak a csírája és kezdete a földön” (Lumen gentium, 5)".

A részvétel nem tetszőleges, hanem minden egyházmegyének kötelező részt vennie benne, a Vatikán szándéka szerint pedig minden hívőnek illő és ajánlatos. Ferenc pápa szerint: "A részvétel a keresztségben kapott hit követelménye. Ahogy Pál apostol mondja: „az egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben” (1Kor 12,13). A kiindulópont az egyházi testben ez és nem más: a keresztség. A keresztségből, életünk forrásából ered Isten gyermekeinek az egyenlő méltósága, jóllehet a szolgálatok és karizmák különbözőségében. Ezért mindenkinek feladata, hogy részt vegyen az Egyház életében és küldetésében. Ha hiányzik Isten egész népének valódi részvétele, félő, hogy a közösségről szóló eszmefuttatások csak jámbor szándékok marad."

A folyamat három részre tagolódik a következő két évben:

Az első szakasz az idei októberi megnyitástól 2022 márciusáig tart. Ebben az egyházmegyei szakaszban a püspök vezetésével és kijelölt moderátor vagy munkacsoport koordinálásával előre meghatározott kérdések nyomán szinodális, közösségi tapasztalatmegosztásnak és eszmecserének kell történnie helyi szinten. Az e célból létrehozott vatikáni honlapon (www.synod.va) részletes útmutatók és segédanyagok, nem utolsósorban konkrét kérdések segítik a közös munkát. Különösen fontos az egyházmegyei folyamatot vezérlő Vademecum.

2022 áprilisától a szinódus titkársága feldolgozza az egyházmegyékből beérkező tapasztalatokat és összefoglalásokat, s ezek alapján megalkotja az első ideiglenes munkaanyagot, amelynek megjelenése szeptemberre lesz várható. Ezt követően 2022 októbere és 2023 márciusa között a földrészek szintjén zajlik tovább a szinódusi folyamat, mégpedig a püspöki konferenciák irányításával. E munka tanulságait ismét áprilistól kezdik feldolgozni, és miután a nyár folyamán megjelentetik a második munkadokumentumot, a helyi és a kontinentális tapasztalatok megvitatására 2023 októberébe sor kerül majd a tizenhatodik rendes püspöki szinódusra.

A kormányzás és a döntéshozatal továbbra sem a hívők kezében van az Egyházban, hanem a püspökök és a pápa hatáskörébe tartozik – csakhogy Ferenc pápa a jelek szerint nem akar olyan kormányzást és döntéshozást, amely nem ügyel érzékenyen a hívő emberek tapasztalataira és felismeréseire. Ezért nemcsak minden egyházmegyének és valamennyi hívőnek kell részt vennie a folyamatban, de a szerzetesrendek és a teológiai karok is fontos szerepet játszanak benne.

Ferenc pápa buzdít: "Kedves testvéreim és nővéreim, legyen ez a szinódus a Lélek által lakott időszak! Mert a Lélekre van szükségünk, Isten mindig új leheletére, aki megszabadít minden bezárkózástól, feléleszti, ami halott, széttöri a láncokat és örömöt áraszt. A Szentlélek az, aki arra vezet bennünket, amerre Isten akarja, hogy menjünk, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetne bennünket. A szent emlékű Congar atya emlékeztetett: „Nem másik Egyházat kell csinálni, másfajta Egyházat kell csinálni”. Ez a kihívás áll előttünk!"

Spányi Antal megyés püspök október 17-én Székesfehérváron, a Szent Imre-templomban, szentmise keretében jelentette be ünnepélyesen a szinódusi út egyházmegyei kezdetét és szólított fel egymás meghallgatására, imádságos életünk elmélyítésére, a Szentlélek befogadására, elcsendesedésre, hogy az Isten szavát meghallva vállaljuk küldetésünket a világban. A Szentatya szándéka szerint október 10-én vette kezdetét a 2023 márciusáig tartó egyházmegyei szakasz, amely a következő püspöki szinódus témáját veszi alapul: "Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés" – kulcsszavakkal.

A megyéspüspök többek között arról beszélt, hogy a Szentatya szeretné megszólítani a hívőket ott, ahol élnek: a plébániákon, a kisebb közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, csoportokban, hogy mindannyian érezzék: meghívást kaptak arra, hogy közösen halljuk meg a Szentlélek sugallatait. Ő azért jön, hogy életet és életerőt leheljen az Egyházba, és megerősítse a közösségeket. Fel akar rázni bennünket a megszokott vallásosságunkból, és közös gondolkodást, közösen vállalt felelősséget akar megteremteni bennünk. Közösséggé kell formálódnunk, amely felvállalja küldetését a világban, amely felelősséget érez az egész Egyházért, és amely részt vesz a misszióban.

A főpásztor azért is hangsúlyozta a Szentlélek kiemelt szerepét a szinódusi úton, mert az Egyház új kihívásokkal találkozik, új kérdésekről, új módon kell szólnia, hogy elérje az embereket és figyeljenek hangjára. A Lélek frissességével kell válaszolnia az emberek életét érintő problémákra. De megújulásra van szüksége ahhoz is, hogy az evangéliumot minél több emberhez eljuttassa, hogy minél több ember meghallja, befogadja az Örömhírt, amely átformálja életét. Ezt a célt szolgálja az eddigi közösségek (Sekrestye Színpad, Rózsafüzér Társulat) működése mellett plébániánkon a tavalyi évben elindult ifjúsági katekézis, a vírus miatt az idei évre tolódott felnőtt katekézis elindítása, a szentmisék előtti liturgikus katekézis és az adventben induló pénteki Szentségimádás, melyet egyházközségünk egyik imacsoportja vezet, de bárki belekapcsolódhat.

Spányi Antal püspök szavait tegyük mi is magunkévá: "Legyen ez a készületi alkalom elsősorban az imában való elmélyülés időszaka, próbáljuk meg a csöndben megengedni Istennek, hogy szóljon hozzánk, hagyjuk, hogy a Szentlélek mondja meg lelkünkben, mit akar az Isten az életünkkel. Merre akar vezetni, milyen feladatokat akar rajtunk keresztül teljesíteni a világban. Legyen ez a készületi idő alkalom egymás meghallgatására is, Isten jelenlétében, a Szentlélek fényében. Engedjük, hogy a Lélek vezessen bennünket arra az igazságra, amely a teljes és örök igazság. Legyen ez a készületi alkalom a Szentlélek befogadásán túl az elcsendesedésre! Mert amikor zajban, az információ áradatában élünk, elveszítjük önmagunkat, sodródunk és céltalanok leszünk, mert nem halljuk meg Isten szavát. Legyünk tehát az Isten jelenlétében elcsendesedő emberek a következő időszakban, és hagyjuk, hogy a Lélek formáljon bennünket. Vállaljuk, amit a Szentlélek általunk akar tenni a világban, az Egyházban. Adja az Úr, hogy nyitottak legyünk erre, és az Ő kegyelme vezessen bennünket!"

Forrás: Magyar Kurír, Székesfehérvári Egyházmegye

 

21-synod-logo-banner-scaled.jpg

Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés

A szinódusi út kezdetének meghirdetése (1-2. rész):